Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.
 
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
 
Jednocześnie informujemy, iż warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
 
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
Komendant Powiatowy Policji
w każdy wtorek w godz. 900 - 1300
w każdy czwartek w godz. 1400 - 1700
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w imieniu Komendanta przyjmuje interesantów w pozostałe dni urzędowania w godz. 730 - 1530.
 
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie I piętro, pokój 110, tel. 83 359 02 21 w. 260
 
Jednostką nadrzędną nad KPP w Łosicach jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu Komendant Wojewódzki Policji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
we wtorek w godz. 1300 - 1730
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie II piętro, pokój 200, tel. 48 345 22 02
Policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 łącznik I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:
 
we wtorek w godz. 800 - 1730
w pozostałe dni służby pracy w godz. 800 - 1530
 
Ponadto interesanci przyjmowani są przez Komendantw Miejskich i Powiatowych Policji w wyznaczonych dniach i godzinach.
 
Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godz. 1500 - 1700, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na numer tel. skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęćinteresantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 
 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

              formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji 27.03.2009
Data modyfikacji 20.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Tomasz Zalewski
Osoba udostępniająca informację:
mgr Michał Samocki
Osoba modyfikująca informację:
asp. Tomasz Zozula
do góry